Günümüzde iletişim ve ulaşım olanaklarının artması ile gezi edebiyatımız da giderek gelişmekte, bu konuda yazınsal ve görsel eserler çoğalmaktadır.
Bizler, gezi yazılarınızla gezi esnasında çekmiş olduğunuz gezi fotoğraflarınızı da yayınlayarak görsel zenginlikte katmak amacındayız.
Gidemeyenlere, göremeyenlere, gezemeyenlere, yazınsal ve görsel bir şölen sunmak istiyoruz. Elbette bunu kurallara bağlı kalarak özen ve kaliteden ödün vermeden yapacağız. Amacımızın, amacınız olmasını diliyor, gezi yazılarınızı ve fotoğraflarınızı bekliyoruz.

GEZİ YAZISI YAYINLAMA – YAYIN KURALLARI:

1- Yazı ve fotoğraflar yayın ilke ve kurallarına uygun olmalıdır.
2- Yazı ve fotoğraflar kişiye, kişilere veya bir gruba ait olabilir. Bu durumda kişilerin yayın için onay vermeleri gerekmektedir.
3- Yayın için fotoğraflar en az 15, en fazla 25 adet olmalıdır. Fotoğrafların uzun kenarı en az 600 pixel değerinde olmalıdır.
4- Fotoğraflar, gezi yazısını tamamlayıcı nitelik ve içerikte olmalıdır.
5- Fotoğraflar T.C. yasalarına göre suç teşkil etmemeli,
6- Yazı ve fotoğraflar herhangi bir kurumu, kuruluşu, gerçek ya da tüzel kişiyi rencide etmemeli, hakaret ya da aşağılama içermemelidir.
7- Üzerinde fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak atılan ve estetiği bozan dijital tarih bulunan fotoğrafların yayımlanması ile ilgili karar hakkı FOTOGEZGİNe aittir.
8- Fotoğrafların dosya adları numerik olarak verilmeli, 1 den başlayıp, artarak devam etmelidir. (Örn: 1.jpg – 2.jpg 3.jpg)
9- Fotoğrafın nereye ait oldukları gezi yazısının sonuna listelenmelidir.

 

ÖRNEK:
1- İstanbul, Ayasofya
2- İstanbul, Taksim Meydanı
3- İstanbul, Galata Köprüsü

 

10- Gezi yazı ve fotoğraflarını gönderen katılımcı, yazıda yayınlanmak üzere kendi portresini de göndermelidir. Portre fotoğrafının yüksekliği en fazla 150 pixel değerinde olmalıdır.
11- Fotogezgin’de gezi yazıları ayrıca slayt olarak ta izlenmektedir. Slaytta kullanılacak fon müziğini FOTOGEZGİN belirlemektedir. Fakat elinizde gezi yazını tamamlaycı yöresel bir müzik var ise, bunu da diğer materyaller ile göndererek kullanılmasını önerebilirsiniz. Müzik dosyaları mp3 formatında olmalı ve 4 dakikayı geçmemelidir. Kullanılıp kullanılmaması konusunda karar FOTOGEZGİN’e aittir.
12- Gezi yazıları Microsoft Word programında ve 10 punto Arial fontu ile yazılmalıdır. Yazı başlıkları ve ara başlıklar tamamen büyük harfle yazılmalıdır.
13- Gezi yazı ve fotoğraflarından, yollayan kişi, kişiler veya grup sorumludur. Maddi bir talep söz konusu olamaz.
14- Gönderilen yazı ve fotoğraflardan FOTOGEZGİN sorumlu tutulamaz. FOTOGEZGİN bu gezi yazılarını ve fotoğraflarını yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
15- Yazıları ve fotoğrafları yayınlanan kişi, kişiler veya gruplar tüm yayın kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
16- FOTOGEZGİN’de en az 10 gezi yazısı yayınlanan katılımcılara “FOTOGEZGİN SERTİFİKASI” düzenlenir.
17- Gönderilecek tüm materyaller paylasim@fotogezgin.com adresine e-posta ile gönderilebilir. Bu e-posta hesabının kapasitesi yüksek olduğundan gönderme esnasında herhangi bir teknik sorun ile karşılaşılmaz. Ayrıca isteyen katılımcılar iletişim sayfamızdaki adreslerimize CD / DVD olarak ta gönderebilirler.
18- Fotogezginde yayınlanmakta olan bir gezi yazısının, yayından kaldırılmasının talep edilmesi durumunda, söz konusu yazı yada yazıların 6 (altı) ay süre ile Fotogezgin’de yayını devam edecektir.