GGTDGEZGİN GÖZÜYLE TÜRK DÜNYASI

Editör: Timur Özkan, 248 Sayfa, Alter Yayınları, 2015

 

34 gezgin yazarın ortak eseri “Gezgin Gözüyle Türk Dünyası”; Avrupa’nın kuzey batısında yaşayan Musevi Karayimlerden güney doğusundaki Hıristiyan Gagavuzlara, Sibirya’da göç yollarının başladığı Altay, Tuva ve Hakasya’dan Orta Asya ülkelerine, Orhun yazıtlarının bulunduğu Moğolistan çöllerinden Anadolu’ya, Kırım’dan Japonya’da yaşayan Kırım Tatarlarına, kadar dünyanın her tarafına yayılmış Türk ve akraba yurtlarını anlatıyor. Önsözünü deneyimli yazar İbrahim Berksoy’un kaleme aldığı kitap; efsanevi Türk coğrafyasının sınırlarını tanımlayan “Adriyatik’ten Çin Seddi” ifadesini “Atlantik Okyanusu’ndan, Pasifik’e kadar genişletiyor. (İletişim: ozkantimur@yahoo.com)

 

İçindekiler:

Önsöz “İbrahim Berksoy”

I. Bölüm: Baltık Denizi’nden Japonya’ya Türk Coğrafyasından Gezgin Gözüyle İzlenimler

Trakay ve Musevi Türkler (Litvanya) “Fatih Koca”

Baltık Coğrafyası’ndaki Türk Yurdu Trakay (Litvanya) “Mehmet Bora Arasan”

Saraybosna’dan Mostar’a “Mete Darcan”

Yeryüzünün En Genç Ülkesi Kosova… “Abidin Lütfi Demir”

Balkanların Güzel Ülkesi Makedonya “Levent Boz”

Batı Trakya ve Rumeli’de Osmanlı’nın İzini Sürmek (Yunanistan ve Makedonya) “Yakup Önal”

Nadejda’nın Gagavuzya’sı (Moldova) “Ömer Faruk Eryılmaz”

Gagavuzya “Slav Ülkesinde Bir Türk Toprağı” (Moldova) “Seda Meşeli Allard”

Güdül’deki Kaya Resimleri, Tarihin Sessiz Tanıkları (Ankara) “N.Emre Apaydın”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Osmanlı Mirası ve Türk İzleri “Nesrin Armağan”

Kuzey Irak (Kerkük-Musul) “Davut Özmen”

İran’da Üç Kişiden Biri Türkçe Konuşuyor “Murat Özsoy”

Mingi Tav’ın Eteklerinde (Nalçik) “Ayhan Razgat”

Kartalın Yuvasında (Dağıstan) “Nihat Kaşıkçı”

Kırım “Dursun Erkılıç”

Bulgarya’daki Tataristan “Liliya Davletshina Razgat”

Odlar Yurdu; Azerbaycan “Metin Denizmen”

Türkmenistan “Timur Özkan”

Rusya’daki Kardeş Kentlerimizden Ufa “Timur Özkan”

Masalsı Bir Ülke (Özbekistan) “Gonca Özbaşoğlu”

Hindistan, Pakistan ve Afganistan’daki Muhteşem Türk Mirası “Belkıs Ceyla Çetinsoy”

Yada ve İpek Yolu “Ali Adnan Akgündüz”

Bozkırın Atlılarına Selam Olsun! “Yıldız Ademoğlu Atlan”

Beluça Dağı ve Altın Dağları’nı Göğsünde Barındıran Topraklar: Altay “Savaş Balaban”

Göç Yollarının Başladığı Yerler (Hakasya ve Tuva)“Hasan Cerit”

Sibirya’nın Ücra Bir Köşesi (Saha Özerk Cumhuriyeti) “Timur Özkan”

Bozkırda Yolculuk (Moğolistan) “Hasan Yılmaz”

Bozkırda Üç Mücevher (Orhun Yazıtları) “Timur Özkan”

Doğu Türkistan’ın Kadim Türk Halkları (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) “Bahattin Ayhan”

Kaşgar “Mehpare Sözener”

Japonya’da Kazan (Tatar) Türkleri “Onur Ataoğlu”

II. Bölüm: Türk Dünyası’ndan Portreler ve Ortak Kültür Tarihimizden Kesitler

Timur, Timurlenk “Nuray Özener Değirmencioğlu”

Cengiz Aymatov’un Bir Ömürlük Sorunsalı… “İbrahim Berksoy”

Adı Gökyüzünde Yaşamaya Devam Ediyor (Uluğ Bey) “Kaya Telli

 “Hazreti Sultan” ve Memleketi Türkistan “Ruhan Betül Özkan”

Türk Kültürünün Temel Taşlarından; Şamanizm “Hüseyin Avni Kunduracıoğlu”

Türk Dünyasının Ortak Coşkusu Nevruz “Timur Özkan”

Kımızı Kim İçmez “Ömer Faruk Eryılmaz”

Dede Korkut Hikâyeleri Bir Destandır “Turhan Demirbaş”

Kırgızların Kahramanlık Öyküsü “Turhan Demirbaş”